Drukāt

Apstiprinātās tehnoloģijas

Asins un asins komponentu sagatavošanas un kvalitātes kontroles tehnoloģijas (medicīnas tehnoloģiju saraksts). Informācija no http://www.vmnvd.gov.lv datu bāzes.

I. Ar asins un asins komponentu sagatavošanu atļauts nodarboties tikai asinsdonoru centriem un asins sagatavošanas nodaļām, kuru atbilstība Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajām prasībām ir novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

II. Asins un asins komponentu donoru atlase
Medicīniskā tehnoloģija (MT) - 1. pielikums 06-059

III. Asins un asins komponentu sagatavošana
Pilnasiņu sagatavošana un filtrēšana – 2. pielikums MT 06-60
Eritrocītu masas sagatavošana - 3. pielikums MT 06-061
Eritrocītu masas bez leikocītu – trombocītu slāņa sagatavošana - 4. pielikums MT 06-062
Eritrocītu masas bez leikocītu – trombocītu slāņa aizvietojošā šķīdumā sagatavošana un filtrēšana - 5. pielikums MT 06-063
Eritrocītu masas aizvietojošā šķīdumā sagatavošana – 6. pielikums MT 06-64
Eritrocītu masas sagatavošana aferēzes procedūrā – 7. pielikums MT 06-065
Atmazgātas eritrocītu masas sagatavošana – 8. pielikums MT 06-066
Sasaldētas eritrocītu masas sagatavošana – 9. pielikums MT 06-067
Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana no pilnasinīm – 10. pielikums MT 06-68
Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana aferēzes procedūrā – 11. pielikums MT 16-014

Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana aferēzes procedūrā – 12. pielikums MT 06-070
Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana no pilnasinīm – 13. pielikums MT 06-071
Atmazgātas trombocītu masas sagatavošana - 14. pielikums MT 06-072
Sasaldētas trombocītu masas sagatavošana – 15. pielikums MT 06-073
Asins komponentu apstarošana - 16. pielikums MT 06-074
Krioprecipitāta sagatavošana – 17. pielikums MT 06-075
Asins komponentu patogēnu fotoķīmiskā inaktivācija - MT 15-012.

IV. Asins paraugu testēšana
Donoru asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana - 18. pielikums MT 16-012
Pacienta asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana un recipienta un donora asins saderības testēšana  - 19. pielikums MT 16-011

IV. Asins un asins komponentu kvalitātes kontroles prasības
Medicīniskā tehnoloģija - 20. pielikums 06-078

V. Sterilitātes kontrole
Medicīniskā tehnoloģija - 21. pielikums MT 11-003

VI. Asins komponentu transfūzija
Medicīniskā tehnoloģija - 22. pielikums MT 16-013

[Informācija atjaunota 20.02.2017.]