Drukāt

Apstiprinātās tehnoloģijas

Asins un asins komponentu sagatavošanas un kvalitātes kontroles tehnoloģijas (medicīnas tehnoloģiju saraksts). Informācija no http://www.vmnvd.gov.lv datu bāzes.

I. Ar asins un asins komponentu sagatavošanu atļauts nodarboties tikai asinsdonoru centriem un asins sagatavošanas nodaļām, kuru atbilstība Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajām prasībām ir novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

II. Asins un asins komponentu donoru atlase
Medicīniskā tehnoloģija (MT) - 1. pielikums 06-059

III. Asins un asins komponentu sagatavošana
Pilnasiņu sagatavošana un filtrēšana – 2. pielikums MT 06-60

IV. Asins paraugu testēšana
Donoru asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana - 18. pielikums MT 16-012
Pacienta asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana un recipienta un donora asins saderības testēšana  - 19. pielikums MT 16-011

V. Sterilitātes kontrole
Medicīniskā tehnoloģija - 21. pielikums MT 11-003

VI.Asins komponentu transfūzija
Medicīniskā tehnoloģija - 22. pielikums MT 16-013

 

[Informācija atjaunota 21.09.2021.]