Drukāt

Saskaņā ar 2005. gada 22. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums" Valsts asinsdonoru centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tā mērķis ir sagatavot asinis un asins komponentus, metodiski vadīt, organizēt un koordinēt asins pagatavojumu sagatavošanu un apgādāt ārstniecības iestādes ar asins komponentiem pēc pieprasījuma, izņemot ārstniecības iestādes, kurās darbojas asins sagatavošanas nodaļas. Savukārt Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāle Rēzeknē un Kurzemes filiāle Liepājā sagatavo asinis un asins komponentus, un pēc pieprasījuma apgādā ar tiem tieši Latgales un Kurzemes reģionu ārstniecības iestādes. 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Valsts asinsdonoru centrs:

  • izstrādā valsts pasūtījuma projektus ārstniecības iestāžu apgādei ar asins pagatavojumiem;
  • sagatavo donoru asinis un asins komponentus;
  • nodrošina asins pagatavojumu kvalitātes kontroli;
  • veicina sabiedrības izglītošanu donoru kustības jautājumos;
  • apzina jaunas tehnoloģijas un sekmē to ieviešanu asins un asins komponentu sagatavošanā;
  • veic imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes;
  • sniedz konsultācijas par imūnhematoloģiskās saderības nodrošināšanas iespējām;
  • administrē asins un asins komponentu sagatavošanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus.