Drukāt

Valsts asinsdonoru centrs izsludina kustamās mantas - medicīniskās palīdzības autobusa Mercedes Benz, 1991. gada izlaidums, krāsa – balta un oranža, degvielas tips - benzīns, mutvārdu izsoli ar lejupejošo soli. Nosacītā cena - euro 300,-, solis euro 30,-. Pretendents papildus sedz visus ar kustamās mantas izsolēm saistītos izdevumus.

Izsole notiks 2017. gada 15. septembrī, plkst. 11:00, Valsts asinsdonoru centrā Sēlpils ielā 9, Rīgā. Piedāvājumi iesniedzami personīgi, nosūtot pa pastu uz norādīto adresi vai ar kurjera starpniecību Valsts asinsdonoru centrā Sēlpils ielā 9, Rīgā, darba dienās plkst. 9:00 – 16:00 228. kabinetā, no sludinājuma publicēšanas dienas Centra mājaslapā un izdevumā „Rīgas un Apriņķa Avīze” līdz 2017. gada 14. septembra plkst. 15:30.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās kustamās mantas nosacītās cenas – euro 30,- jāiemaksā Valsts asinsdonoru centra kontā (VNM kods 90000013926, adrese Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007, Valsts kase, TRELLV22, konta Nr. LV20TREL2290567004000) pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valsts asinsdonoru centrā Sēlpils ielā 9, Rīgā, darba dienās plkst. 10:00 – 15:00 228. kabinetā. Kontaktpersona: izsoļu komisijas priekšsēdētājs Juris Marins, tālr. 67408874, e-pasts juris.marins(abols)vadc.gov.lv">