Drukāt

Metodiskie norādījumi un ziņošanas veidlapas

Medotiskie norādījumi Asins kabinetiem: 

Veidlapas nopietnu nevēlamu notikumu (NNN) dokumentēšanai un ziņošanai:

27.12.2005. MK noteikumu Nr.1037 “Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai” 9.pielikuma veidlapas:

Veidlapas nevēlamu notikumu (NN) dokumentēšanai un ziņošanai:

Veidlapas nopietnu blakņu (NB) dokumentēšanai un ziņošanai: 

27.12.2005. MK noteikumiem Nr.1037 “Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai” 8. pielikuma veidlapas:

Veidlapas blakņu (B) dokumentēšanai un ziņošanai: 


Veidlapas zāļu blakusparādību dokumentēšanai un ziņošanai:

22.01.2013. MK noteikumu Nr. 47 “Farmakovigilances kārtība” 1. pielikuma veidlapu:

Veidlapas medicīnisko ierīču negadījumu dokumentēšanai un ziņošanai:

28.11.2017. MK noteikumu Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” 24.pielikuma veidlapu:

.]