Drukāt

Metodiskie norādījumi un ziņošanas veidlapas

Nevēlamu notikumu dokumentēšanai Asins sagatvošanas nodaļas (turpmāk - ASN) un Asins kabineti (turpmāk - AK) izmato šādas Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr.1037 “Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai” (turpmāk - Noteikumi) 9.pielikuma veidlapas:
1) Paziņojums par nevēlamiem notikumiem - A daļa – Steidzamais ziņojums par nevēlamiem notikumiem (aizpilda pēc notikuma konstatēšanas);
2)   B daļa – Nevēlama notikuma apstiprinājums (aizpilda pēc notikuma analīzes);
3)   Ikgadējais paziņojums par nevēlamiem notikumiem C daļa (aizpilda reizi gadā par iepriekšējo gadu).

Pacienta nopietnu blakņu dokumentēšanai AK izmanto šādas Noteikumu 8.pielikuma veidlapas:
1)    Paziņojums par nopietnām blaknēm – A daļa – Steidzamais ziņojums par iespējamām nopietnām blaknēm (aizpilda pēc katras nopietnas blaknes konstatēšanas pacientam, katram pacientam atsevišķi);
2)    Paziņojums par nopietnām blaknēm – C daļa – Nopietnas blaknes apstiprinājums (aizpilda pēc nopietnas blaknes analīzes);
3)   Ikgadējais paziņojums par nopietnām blaknēm – D daļa (aizpilda reizi gadā par iepriekšējo gadu).

 

Zāļu blakusparādību dokumentēšanai ASN izmanto Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumu Nr.47 “Farmakovigilances kārtība” 1. pielikuma veidlapu:
"Ārstniecības personas, farmaceita ziņojums par zāļu blakusparādību"(aizpilda par būtiskām (paredzētām un neparedzētām), mazāk būtiskām neparedzētām zāļu blaknēm un zāļu efekta trūkumu).

Medicīnisko ierīču negadījumu dokumentēšanai ASN un AK izmanto Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” 24.pielikuma veidlapu:
„Ārstniecības iestādes vigilances sistēmas signālziņojums par negadījumu, kas saistīts ar medicīnisku ierīci” (aizpilda tikai nopietniem negadījumiem).

[Informācija atjaunota 20.11.2018.]