Drukāt

Paldies, ka izmantojat Valsts asinsdonoru centra (turpmāk - VADC) mājaslapu. Esam pārliecināti, ka šeit atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un šī mājaslapa kļūs par svarīgu informācijas avotu. Lai nerastos dažādi, tostarp, juridiska rakstura pārpratumi, aicinām iepazīties ar mājaslapas lietošanas noteikumiem.

  VADC mājaslapas lietošanas noteikumi:
1 VADC mājaslapas (turpmāk – Mājaslapa) īpašnieks un administrators ir VADC. VADC ir tiesības grozīt un papildināt Mājaslapas lietošanas noteikumus
2 Ieejot Mājaslapā, tās lietotājs piekrīt šiem Mājaslapas lietošanas noteikumiem
3 VADC nenes atbildību par Mājaslapas pieejamību lietotājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās neparedzētu iemeslu dēļ
4 VADC patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Mājaslapā vai tās saturā, kā arī jebkurā laikā ierobežot brīvu pieeju tai
5 Mājaslapā sniegtā informācija nav uzskatāma par VADC saistošu piedāvājumu, ja vien Mājaslapā nav norādīts pretējais. Mājaslapā ievietotajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs
6 Mājaslapa var saturēt saites uz citām fiziskām vai juridiskām personām piederošām vai pārraudzītām mājaslapām. VADC neuzņemas atbildību par citu fizisko vai juridisko personu piederošo vai pārraudzīto mājaslapu saturu vai piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājaslapā izvietotās saites
7 Nedrīkst veikt vai pieļaut darbības, kas būtu vērstas pret Mājaslapas sistēmas drošību, stabilitāti un ātrumu. Aizliegts veikt jebkādas darbības, kā rezultātā tiek mainīts Mājaslapas kods, funkcionalitāte vai saturs
8 Mājaslapā esošie autoru darbi, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija ir VADC īpašums un autortiesību objekts, ja vien Mājaslapā nav norādīts citādi. Mājaslapas vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai kāda citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot, ja ir saņemta VADC piekrišana
9 Plašsaziņas līdzekļi drīkst izmantot informāciju bez VADC rakstiskas atļaujas tikai gadījumā, ja izmantotā informācija tiks izmantota nekomerciāliem nolūkiem, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām par autortiesībām, norādot atsauces uz šo Mājaslapu. VADC nenes atbildību par pārpublicētās informācijas aktualitāti
10 VADC ir tiesības bez brīdinājuma liegt piekļuvi Mājaslapai, ja netiek ievēroti tās lietošanas noteikumi