Drukāt

Nosaukums

Mērķauditorija

Norises laiks

Cena
(EUR ar PVN)*

Norises veids un laiks

 

Imūnhematoloģija ārstiem bez priekšzināšanām

Laboratoriju ārsti, transfuziologi,
laboratoriju speciālisti

10 dienas

254,55

07.03. - 11.03. plkst.10:00-15:00 - tiešsaistē Zoom platformā
14.03. - 18.03. plkst.10:00-15:00 - praktiskie darbi ** Valsts asinsdonoru centrā, Sēlpils ielā 9, Rīgā.

 

Imūnhematoloģija laborantiem bez priekšzināšanām

Laboranti

10 dienas

244,11

07.03. - 11.03. plkst.10:00-15:00 - tiešsaistē Zoom platformā
14.03. - 18.03. plkst.10:00-15:00 - praktiskie darbi ** Valsts asinsdonoru centrā, Sēlpils ielā 9, Rīgā.

 

Imūnhematoloģija ārstiem un laborantiem ar priekšzināšanām

Laboratoriju ārsti, transfuziologi,
laboratoriju speciālisti, laboranti

3 dienas

26,26

14.03. - 16.03. plkst.10:00-15:00 - tiešsaistē Zoom platformā

 

Transfuzioloģija slimnīcu māsām.

Dažādu specialitāšu māsas.

2 dienas

28,75

17.03 - 18.03. plkst. 9:00 - 15:00 - tiešsaistē Zoom platformā

 

* - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 345

 

** - uzrādod derīgu ES digitālo COVID-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu vai negatīvu Covid-19 testu, kas veikts vismaz 72 h pirms kursu sākuma.

 

Pieteikšanās kursiem:
- rakstot uz e-pastu: , informācijā norādot izvēlēto kursu nosaukumu, vārdu uzvārdu un kontaktinformāciju saziņai
vai
- zvanot uz tālruni 26159737 (darba laikā).