Drukāt

Vīzija, politika un mērķi

Centra vīzija

Valsts asinsdonoru centrs ir mūsdienīga un uz attīstību vērsta Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestāde, kura koordinē vienota Asins dienesta darbību valstī, tādejādi nodrošinot augstas kvalitātes asins komponentu pieejamību Latvijas ārstniecības iestādēm.

Centra politika

Veicināt Asins dienesta attīstību valstī, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un pilnveidojot sadarbību ar donoriem, klientiem, ārstniecības iestādēm un sadarbības partneriem.

Centra virsmērķis

Nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.

Centra mērķi

M1  Sadarbībā ar Asins sagatavošanas nodaļām nodrošināt asins pagatavojumus pēc ārstniecības iestāžu pieprasījuma un veicināt donoru kustību.

M2 Nodrošināt sagatavoto asins komponentu kvalitāti un drošumu.

M3 Nodrošināt imūnhematoloģiskos izmeklējumus pacientiem un klientiem.

M4 Nodrošināt ārstniecības personu apmācību transfuzioloģijas un imūnhematoloģijas jomā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un profesionālajām asociācijām un biedrībām.

M5 Nodrošināt Eiropas vispārējās datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu.

M6 Nodrošināt iestādes funkciju pilnveidi, identificēt funkciju pārklāšanos, tai skaitā izvērtēt administratīvā personāla īpatsvaru iestādē.

 

[Informācija atjaunota 12.09.2018.]