Drukāt

Vīzija, politika un mērķi

Centra vīzija

Būt līderim transfuzioloģijas jomā un ar savu piemēru veidot mūsdienīgu valsts asins dienestu.

Centra politika

Nodrošināt augstas kvalitātes asins komponentu sagatavošanu un ārstnieciskos pakalpojumus, izmantojot mūsdienīgas medicīnas tehnoloģijas un atzītas izmeklēšanas metodes, veicinot labu partnerattiecību veidošanu ar donoriem, pacientiem, veselības aprūpes iestādēm un piegādātājiem, motivējot darbiniekus un nepārtraukti pilnveidojot personāla kompetenci.

Centra virsmērķis

Nodrošināt augstas kvalitātes asins komponentu sagatavošanu un ārstnieciskos pakalpojumus.

Centra mērķi

M1 Nodrošināt ārstniecības iestāžu pieprasījumu pēc asins komponentiem.

M2 Nodrošināt sagatavoto asins komponentu un ārstniecisko pakalpojumu kvalitāti un drošumu.

M3 Nodrošināt klīnisko speciālistu apmācību transfuzioloģijas jomā.

M4 Nodrošināt Centrā kompetentu un motivētu personāla sastāvu.

M5 Nodrošināt Centrā mūsdienīgu, prasībām atbilstošu infrastruktūru un videi draudzīgu sistēmu uzturēšanu.

 

[Informācija atjaunota 22.02.2017.]