Drukāt

Mūsu klienti

• Ārstniecības iestāžu Asins kabineti, kas veic asins komponentu īslaicīgu uzglabāšanu un izsniegšanu pārliešanai.
• Pakalpojumu (t.sk. konsultāciju) saņēmēji: donori, pacienti, grūtnieces.
• Laboratorisko pakalpojumu saņēmēji: ārstniecības iestādes, Asins sagatavošanas nodaļas.
• Mācību pakalpojumu saņēmēji: ārstniecības iestādes, ārstniecības personas.