Drukāt

Direktore

Iveta Ozoliņa

DARBA PIEREDZE

03.02.2014. - līdz šim brīdim Valsts asinsdonoru centra direktore

2009 – 2013 Finanšu direktore, SIA „Cēsu klīnika”
2009 – 2012 Valdes locekle, SIA „Cēsu klīnika”
2005 – 2009 Direktora vietniece finanšu jautājumos, Cēsu rajona pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca”
2003 – 2005 Galvenā grāmatvede, Cēsu rajona pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca”
1997 – 2009 Galvenā grāmatvede, A. Nordena IU „Norte plus”
2000 – 2002 Galvenā grāmatvede, SIA „VINNIS”

IZGLĪTĪBA

2007 – 2009 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, profesionālais maģistra grāds finanšu ekonomikā
2000 – 2004 Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Vadības un ekonomikas nodaļa, „Uzņēmumu un iestāžu vadītāja” kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā

PAPILDU IZGLĪTĪBA

2013.11. - 2013.12. SIA Alius Lingua, angļu valodas apmācība (ar priekšzināšanām)
2013.05. LDDK organizētā apmācība uzņēmumu un iestāžu augstākā līmeņa vadītājiem, „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”
2012.09. LDDK organizētā apmācība uzņēmumu un iestāžu augstākā līmeņa vadītājiem, „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”
2012.09. - 2012.10. Rīgas Stradiņa universitāte, profesionālā programma, „Eiropas veselības aprūpes iestāžu vadība 21.gadsimtā: izaicinājumi, iespējas, metodes”
2003 – 2004 Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības skola, „Ārstniecības iestādes vadīšana” (sertifikāts)