Drukāt

Valsts asinsdonoru centrā uzsākta projekta Nr. 4.2.1.2./17/A/001 realizācija Galvenā un 1. Korpusa energoefektivitātes paaugstināšanai. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projektā paredzēts uzlabot Valsts asinsdonoru centra Galvenā un 1. Korpusa siltumatdeves rādītājus.

Abos projekta ietvertajos objektos tiks samazinātas izmaksas par apkuri, elektroenerģiju un apsaimniekošanu, tajā pašā laikā, būtiski uzlabojot ekspluatācijas ērtības, drošību un asins komponentu apstrādes apstākļus.

Projektā paredzēts:

  1. Cokola stāva siltumizolēšana virs un zem grunts līmeņa;
  2. Augšējo un apakšējo pārsegumu siltumizolēšana;
  3. Fasādes un gala sienu siltumizolēšana;
  4. Koka logu un ārdurvju nomaiņa;
  5. Karstā ūdens cauruļvadu nomaiņa un siltumizolēšana;
  6. Apkures sistēmas stāvvadu balansēšana, termoregulatoru uzstādīšana sildķermeņiem, atsevišķos posmos cauruļvadu nomaiņa;
  7. Individuāla siltummezgla izbūve katrā no korpusiem;
  8. Mehāniskas ventilācijas sistēmas izbūve.

Projektu plānots īstenot 30 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Kopējās plānotās izmaksas euro 907608,36. ERAF ieguldījums euro 771467,11 un valsts budžeta līdzfinansējums euro 136141,25.

Projekta rezultātā uz pusi samazināsies siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstajam ūdenim, tiks nodrošināts kvalitatīvai pilnasiņu un asins komponentu apstrādei nepieciešamais temperatūras režīms, izbūvēta ventilācijas sistēma, sekmējot laboratoriju darbu. Plānots, ka primārās enerģijas patēriņš par abiem korpusiem būs 357MWh/gadā.

Informācija par projekta gaitu:

Izsludināts atklāts iepirkuma konkurss

Pagarināts konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš

VM padotības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanas konkursā nav iesniegts neviens piedāvājums

Izsludināts atkārtots konkurss VM padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paagustināšanai

Izbeigts atkārtots konkurss VM padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

Izsludināts konkurss VM padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

Izbeigts VM padotības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas konkurss

Izsludināta sarunu procedūra VM padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

Izbeigts konkurss par VM padotības iestāžu ēku energoefektivitātes projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību

Pārdalīta ERAF piešķirtā fonda finansējuma kvota starp VM padotības iestādēm

Izsludināts konkurss VM padotības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai

Noslēdzies konkurss par valsts asinsdonoru centra ēku energoefektivitātes paaugstināšanu

Noslēgts līgums ar CFLA par VADC ēku energoefektivitātes paaugstināšanu

Sadarbībā ar ERAF Valsts asinsdonoru centrā uzsākts proejkts Nr. - 211014a001

Noslēgti līgumi ar VADC ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta darbu veicējiem   

Izsludināts iepirkums par būvuzraudzības veikšanu

Projekts iesniegts saskaņošanai

Noslēgts līgums par būvuzraudzību

Projekts akceptēts

Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

Drīz noslēgsies siltināšanas projekta realizācija 

Noslēgusies siltināšanas projekta realizācija