Drukāt

Sadaļā atrodami normatīvie akti, kas regulē Valsts asinsdonoru centra darbību, uzdevumus un funkcijas.

Publicēti būtiskākie visas Asins dienesta darbības nozares regulējošie normatīvie akti, politikas plānošanas dokumenti un nozīmīgākie starptautiskie dokumenti.