Kontaktinformācija

+371
Pirmreizējs donors Atkārtots donors
Asinis Plazma

Vieta un laiks

Kalendārā pieejami datumi, kad iestāde pieņem donorus
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un piekrītu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes funkciju izpildei VADC un asins ziedošanas vietās saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 11. panta 11. punktu.