Jurists

Jūsu CV un pieteikuma vēstules lūdzam sūtīt uz e-pastu:  ar norādi “Pieteikums jurista amatam”.

Sīkāku informāciju varat saņemt zvanot: 28132465

Pieteikumus pieņemsim līdz 2020.gada 14.decembrim

Iepriekš pateicamies visiem, kas izrādīs interesi, tomēr sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks virzīti otrajai atlases kārtai

Prasības

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju, pielietojot praksē teorētiskās zināšanas;
 • pieredze juridisko konsultāciju sniegšanā, normatīvo aktu, līgumu un citu dokumentu izstrādē, ne mazāk kā 3 gadi;
 • prasme atrast, interpretēt un pielietot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē Valsts pārvaldes un asins dienesta darbību;
 • zināšanas par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem;
 • pieredze, laba izpratne un zināšanas par publisko iepirkumu norisi un ar to saistīto dokumentāciju;
 • Centra līgumu, ārējo normatīvo aktu un komisiju un atbildīgo personu reģistru regulāra uzraudzība un papildināšana, kā arī noslēgto līgumu pārskates veikšana;
 • valsts valodas prasmes C2 pakāpe (ja izglītība nav iegūta latviešu valodā);
 • angļu valoda - labā līmenī (sarunvaloda un lasītprasme);
 • datorprasmes: Microsoft Office (Word, Excel) un interneta pārlūkprogrammas, kā arī strādāt Windows vidē un ar dokumentu vadības sistēmu.

Darba pienākumi

 • nodrošināt iestādes darbības un dokumentācijas atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • konsultēt juridisku jautājumu risināšanā valsts pārvaldes, civiltiesiskajos un citos privāttiesību jautājumos, administratīvo tiesību, darba tiesību, civildienesta jautājumos;
 • izskatīt lietvedības apritē saņemtos dokumentus un sagatavot atzinumus par tiem;
 • vienpersoniski pārstāvēt iestādes intereses tiesu instancēs valsts un pašvaldību, tiesu un tiesību aizsardzības iestādēs, kā arī attiecībās ar privātpersonām;
 • piedalīties komisijas sēdēs eksperta statusā, sniegt nepieciešamos atzinumus un konsultācijas;
 • sagatavot juridiska rakstura dažādas sarežģītības pakāpes dokumentu projektus pamatdarbības, saimnieciskās darbības un lietvedības nodrošināšanai.

Mēs piedāvājam

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • atalgojumu 1287,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).