Datorsistēmu un datortīklu administrators

Valsts asinsdonoru centrs aicina pieteikties darbā datorsistēmu un datortīklu administratoru Informācijas tehnoloģiju departamentā uz nenoteiktu laiku.

Lūdzu sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli līdz 2019.gada 15.februārim uz e-pastu ar norādi “Pieteikums VADC datorsistēmu un datortīklu administratora amatam”. 

Papildus informācijai: 67408879, Valsts asinsdonora centra Informācijas tehnoloģiju departaments.

Informējam, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz 2.kārtu.

Prasības

 • augstākā izglītība IT jomā
 • vismaz 2 gadu pieredze Microsoft sistēmu administrēšanā: Windows Server, Microsoft Active Directory
 • zināšanas un prasmes datortīkla administrēšanā, datortehnikas un programmatūras apkalpošanā, uzstādīšanā un konfigurēšanā - pieredze ne mazāk kā 2 gadi
 • pieredze rezerves kopiju veidošanā un sistēmu atjaunošanā no rezerves kopijām
 • prasme veikt problēmu diagnosticēšanu un novēršanu
 • zināšanas un prasmes informācijas un datorsistēmu aizsardzībā un drošībā
 • prasme konsultēt lietotājus
 • prasme sagatavot tehnisko dokumentāciju
 • angļu valodas prasme – spēja pielietot pildot amata pienākumus

Darba pienākumi

 • instalēt, konfigurēt un uzturēt iestādes pārvaldībā esošo datortīkla aparatūru, plānot lokālā datortīkla savienojumu attīstību, uzturēt aktuālu dokumentāciju par tīkla iekārtām un savienojumiem
 • veikt datortīkla resursu, sistēmu un lietotāju tiesību pārvaldību un pasākumus informācijas aizsardzībai pret tās nesankcionētu lietošanu, sabojāšanu vai pieejamības traucēšanu
 • instalēt, konfigurēt un atjaunināt programmatūru, nodrošinot tās darbības nepārtrauktību
 • sagatavot datortehniku un saistīto programmatūru darbam lietotājiem, nodrošinot korektu datu pārnešanu
 • apkalpot drukas un kopēšanas iekārtas
 • vadīt datortehnikas un IT rīku problēmu diagnosticēšanu un nodrošināt lietošanas problēmu novēršanu, kā arī - lietotāju atbalstu
 • veikt datortehnikas, programmatūras un esošā datortīkla inventarizāciju
 • ieteikt IKT risinājumus procesu uzlabošanai vai pilnveidošanai iestādē
 • piedalīties IT risku identificēšanā un izvērtēšanā
 •  

Mēs piedāvājam

 • veselības apdrošināšanu
 • valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas
 • atalgojumu no 860 līdz 1161 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 •