Datorsistēmu un datortīklu administrators

Valsts asinsdonoru centrs aicina pieteikties darbā datorsistēmu un datortīklu administratoru Informācijas tehnoloģiju departamentā uz nenoteiktu laiku.

Jūsu CV un pieteikuma vēstules lūdzam sūtīt uz e-pastu ar norādi “Pieteikums VADC datorsistēmu un datortīklu administratora amatam”. 

Pieteikumus pieņemsim līdz piemērota pretendenta atlasei.

Papildus informācijai: 67408879, Valsts asinsdonora centra Informācijas tehnoloģiju departaments.

Informējam, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz 2.kārtu.

Prasības

 • augstākā izglītība IT jomā
 • vismaz 2 gadu pieredze Microsoft sistēmu administrēšanā: Windows Server, Microsoft Active Directory
 • zināšanas un prasmes datortīkla administrēšanā, datortehnikas un programmatūras apkalpošanā, uzstādīšanā un konfigurēšanā - pieredze ne mazāk kā 2 gadi
 • pieredze rezerves kopiju veidošanā un sistēmu atjaunošanā no rezerves kopijām
 • prasme veikt problēmu diagnosticēšanu un novēršanu
 • zināšanas un prasmes informācijas un datorsistēmu aizsardzībā un drošībā
 • prasme konsultēt lietotājus
 • prasme sagatavot tehnisko dokumentāciju
 • angļu valodas prasme – spēja pielietot pildot amata pienākumus

Darba pienākumi

 • instalēt, konfigurēt un uzturēt iestādes pārvaldībā esošo datortīkla aparatūru, plānot lokālā datortīkla savienojumu attīstību, uzturēt aktuālu dokumentāciju par tīkla iekārtām un savienojumiem
 • veikt datortīkla resursu, sistēmu un lietotāju tiesību pārvaldību un pasākumus informācijas aizsardzībai pret tās nesankcionētu lietošanu, sabojāšanu vai pieejamības traucēšanu
 • instalēt, konfigurēt un atjaunināt programmatūru, nodrošinot tās darbības nepārtrauktību
 • sagatavot datortehniku un saistīto programmatūru darbam lietotājiem, nodrošinot korektu datu pārnešanu
 • apkalpot drukas un kopēšanas iekārtas
 • vadīt datortehnikas un IT rīku problēmu diagnosticēšanu un nodrošināt lietošanas problēmu novēršanu, kā arī - lietotāju atbalstu
 • veikt datortehnikas, programmatūras un esošā datortīkla inventarizāciju
 • ieteikt IKT risinājumus procesu uzlabošanai vai pilnveidošanai iestādē
 • piedalīties IT risku identificēšanā un izvērtēšanā
 •  

Mēs piedāvājam

 • veselības apdrošināšanu
 • valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas
 • atalgojumu līdz 1287 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 •