Darba aizsardzības speciālists (0,75 slodze)

Aicinam darbā darba aizsardzības  speciālistu.

Sīkāku informāciju varat saņemt zvanot: 28132465 (Juridiskā atbalsta nodaļas vadītājs)

Jūsu CV un pieteikuma vēstules, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt  uz e-pastu (ar norādi- "Darba aizsardzības speciālista vakance")

Pieteikumus pieņemsim līdz piemērota pretendenta atlasei.

Iepriekš pateicamies visiem, kas izrādīs interesi, tomēr sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks virzīti otrajai atlases kārtai.

Prasības

 • -akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar zināšanām darba aizsardzībā 60 stundu apmērā;
 • -pieredze iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā, tajā skaitā līgumu un tekstu;
 • -valsts valodas prasmes C1 pakāpe (ja izglītība nav iegūta latviešu valodā);
 • -prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju, pielietot praksē teorētiskās zināšanas
 • -Labas prasmes strādāt ar biroja tehniku un Microsoft OfficeTM programmatūru, tekstapstrādes, prezentāciju gatavošanas prasmes, prasme strādāt ar izklājlapām (Excel u.c.), --lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas,  kā arī strādāt Windows vidē un dokumentu vadības sistēmām.

Darba pienākumi

 • -izstrādāt darba aizsardzības politiku un nodrošināt tās ieviešanu;
 • -veikt darba vides un darba vides risku iekšējo uzraudzību un novērtēšanu;
 • -izstrādāt un regulāri aktualizēt iekšējos normatīvos aktus, t.sk., instrukcijas atbilstoši savai kompetencei;
 • -izstrādāt darba aizsardzības preventīvo pasākumu plānu un kontrolēt tā izpildi;
 • -konsultēt darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzības jomu;
 • -veikt darbinieku ievadinstruktāžas, atkārtotās instruktāžas darba aizsardzībā un darbinieku apmācības darba aizsardzības jautājumos;
 • -organizēt un uzraudzīt darbinieku nosūtīšanu uz pirmreizējām un periodiskām medicīniskām pārbaudēm;
 • -veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu un attiecīgo dokumentu noformēšanu;
 • -organizēt darba vietu nodrošināšanu ar drošības zīmēm un to uzturēšanu;
 • -kontrolēt darba aizsardzības prasību ievērošanu darba vietās.
 •  

Mēs piedāvājam

 • -veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas;
 • -atbildīgu un interesantu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • -darba samaksu līdz 641,- EUR (par 0,75 slodzi)   
 • - darba vietu Rīgā, Sēlpils ielā 9
 •