Drukāt

VADC piedalīsies izstādē Medbaltica 2016

Lai popularizētu asinsdonoru kustību un prezentētu savu piemēru par mūsdienu valsts asins dienestu un līderi transfuzioloģijas jomā, Valsts asinsdonoru centrs piedalīsies izstādē „Medbaltica 2016”.

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes asins komponentu sagatavošanu un ārstnieciskos pakalpojumus, veicinātu labu partnerattiecību veidošanu ar donoriem un pacientiem, personālu, veselības aprūpes iestādēm un piegādātājiem, kā arī lai popularizētu asinsdonoru kustību un prezentētu savu piemēru par mūsdienīgu valsts asins dienestu un līderi transfuzioloģijas jomā, arī Valsts asinsdonoru centrs (VADC) piedalīsies izstādē „Medbaltica 2016”.

22. septembrī, ceturtdien plkst. 13.00 izstādes „Medbaltica 2016” apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt divas lekcijas: "VADC sagatavotie asins komponenti un to raksturojums" (VADC Donoru nodaļas vadītāja Tamāra Kļaveniece) un "Eritrocitāro antigēnu un eritrocitāro antivielu nozīme, to izmeklēšanas iespējas" (VADC Hematoloģiskās izmeklēšanas nodaļas ārste Gunta Šmite).

Tāpat VADC piektdien, 23. septembrī piedāvās interesentiem aplūkot specializēto autobusu, kurš apskatei būs pieejams pie Ķīpsalas izstāžu centra ieejas.

Valsts asinsdonoru centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir sagatavot asinis un asins komponentus, vadīt, organizēt un koordinēt asins un asins komponentu pagatavojumu sagatavošanu un pēc pieprasījuma apgādāt Latvijas ārstniecības iestādes ar asins pagatavojumiem.
Latvijā gada laikā no donoru asinīm sagatavo 15 tonnas eritrocītu masas, 2,2 tonnu trombocītu masas, 25 tonnas plazmas.

2016. gadā Valsts asinsdonoru centrs svinēja 75 gadskārtu kopš 1941.gada 18.martā tagadējās Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas teritorijā koka barakās tika nodibināta Republikas asins pārliešanas stacija, kuru vadīja profesors Pauls Stradiņš.

Vairāk informācija: http://bt1.lv/medbaltica/?link=00100020&subid=5963