Drukāt

Turpmāk donori varēs atteikties no atlīdzības par asins un asins komponentu nodošanu

Donoriem būs iespēja atteikties no kompensācijas par asins ziedošanu, paredz valdības pieņemtie grozījumi noteikumos par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem.

Līdz šim noteikumi neparedzēja iespēju atteikties no atlīdzības, jo tajos noteikts izmaksāt donoriem kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai.

Ja donors pēc brīvprātības un labas gribas principa ir atteicies no kompensācijas par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai, donoram kompensāciju neizmaksā, un tā paliek Valsts asinsdonoru centra (VADC) rīcībā donoru kustības veicināšanai, piemēram, reklāmai medijos, informatīvajiem bukletiem un citiem izdevumiem.

Sniedzot informāciju donoram, VADC darbinieks izskaidros donoram tiesības saņemt kompensāciju un tās apjomu, kā arī tiesības brīvprātīgi atteikties no tam piekrītošās kompensācijas, papildinot skaidrojumu ar informāciju, ka šāds gribas izpaudums ir neatsaucams un nav grozāms. Donors no tam piekrītošās kompensācijas varēs atteikties, aizpildot VADC izstrādātu veidlapu.

Tāpat noteikumos veikta virkne izmaiņu, kuras saistītas ar izmaiņām Eiropas Savienības (ES) direktīvās par asins sagatavotāju kvalitātes sistēmas standartiem un specifikācijām, kā arī kritērijiem pagaidu aizliegumam nodot homologās asinis.

Viena no izmaiņām, kas saistīta ar ES direktīvām, ir papildināt noteikumus ar atsauci uz Labas prakses pamatnostādnēm, kuras būs pieejamas asins sagatavotājiem Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē.