Drukāt

Starp Latvijas skolēnu labajiem darbiem arī asins ziedošana

Valsts izglītības satura centrs Latvijas Valsts simtgadē aicināja skolēnus iesaistīties labo darbu veikšanā “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Nominācija “Draudzīgākais labais darbs” tika piešķirta par asins ziedošanu.

Starp 185 pieteikumiem no pirmsskolas, vispārējās, interešu, profesionālās izglītības iestādēm, klašu grupām, skolēnu pašpārvaldēm, interešu izglītības pulciņiem, vienas klases skolēniem, skolēnu domubiedru grupām, individuāliem darba veicējiem nomināciju “Draudzīgākais labais darbs” ieguva Rēzeknes tehnikuma audzēkņi par iesaistīšanos asinsdonoru kustībā.

Vairāku gadu garumā īstenojamā pasākumu cikla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Šogad vislielākā atsaucība bija Latgales skolās.

Esam lepni un izsakām pateicību Rēzeknes tehnikuma audzēkņiem par drosmi un iniciatīvu!