Drukāt

Projekts iesniegts saskaņošanai

Saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegta būvniecības ieceres dokumentācija - ēkas fasādes apliecinājuma karte ar inženiertīkliem.