Drukāt

Pagarināts konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Sakarā ar to, ka uz konkursa „Vienotais projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkums Veselības ministrijas padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai” piedāvājumu atvēršanas dienu nav iesniegts neviens piedāvājums, ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 01.03.2018.