Drukāt

Izsludināts atkārtots konkruss VM padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paagustināšanai

Izsludināts atklāts konkurss „Vienotais projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkums Veselības ministrijas padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai”, ko organizē valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca". Iepirkuma mērķis ir Veselības ministrijas padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana un Eiropas Reģionālā attīstības fonda piešķirto finanšu līdzekļu racionāla un tiesiski pamatota izmantošana.