Drukāt

Fotokonkursa "Mums ir viena asinsrite" nolikums

1. Fotokonkursa “Mums ir viena asinsrite” (turpmāk – konkurss) tēma, mērķis, nosaukums, organizētājs un dalībnieki
1.1. Tēma: „Mums ir viena asinsrite”.
1.2. Mērķis: Atzīmējot Valsts asinsdonoru centra 75. gadadienu, popularizēt Centra tēlu un donoru kustību Latvijā, kā arī pievērst sabiedrības uzmanību donoru kustības nozīmei un tam, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir saistīti vienā asinsrites lokā.
1.3. Uzdevums: Ar fotogrāfiju radošā veidā attēlot konkursa tēmu “Mums ir viena asinsrite”.
1.4. Konkursu rīko Valsts asinsdonoru centrs.
1.5. Dalībnieki: Jebkurš profesionāls fotogrāfs, mediju fotogrāfs vai fotogrāfijas entuziasts.

2. Konkursa norises laiks un dalība konkursā
2.1. Konkursa dalībnieki tiek aicināti iesniegt oriģinālas un radošas fotogrāfijas atbilstoši nolikuma 3.punkta tehniskajām prasībām, sūtot tās uz e-pastu no 2016. gada 5. septembra līdz 2016. gada 2. oktobrim. E-pastā dalībnieki norāda savu vārdu, uzvārdu kontaktinformāciju, kā arī informāciju atbilstoši nolikuma 2.4.apakšpunktam.
2.2. Konkursā var piedalīties:
2.2.1. Dalībnieki, kuru rīcībā ir konkursa nolikumam atbilstoši uzņemtas digitālās fotogrāfijas, kuru autors ir pats konkursa dalībnieks.
2.2.2 Dalībnieki, kuri, vēlas iemūžināt Valsts asinsdonoru centra ikdienu, var pieteikties vizītei Valsts asinsdonoru centrā, rakstot e-pastu uz adresi , norādot savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju. Struktūrvienību, kuras darbu dalībnieks varēs iemūžināt, nosaka konkursa rīkotājs, ņemot vērā dalībnieka interesi par konkrētu struktūrvienību.
2.3. Pēc pieteikuma e-pasta saņemšanas konkursa rīkotājs sazinās ar dalībnieku, lai savstarpēji vienotos par datumu, laiku un vietu, kurā būs iespējams apmeklēt Valsts asinsdonoru centru.
2.4. Katrs dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas. Katram konkursam iesniegtajam darbam nepieciešams nosaukums un norāde par vietu, kurā tas uzņemts. Ja vēlas, var pievienot idejas aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes.
2.5. Fotogrāfijā redzamajiem cilvēkiem ir jābūt informētiem un bez iebildumiem par fotogrāfiju publiskošanu publiskā (t.s. interneta) un mediju vidē. Konkursa organizētāji neuzņemas atbildību par fotogrāfijās redzamo cilvēku publicitāti.
2.6. Iesniedzot fotogrāfijas, dalībnieks piekrīt konkursa nolikuma prasībām.

3. Fotogrāfiju tehniskās prasības
3.1. Fotogrāfijām jābūt izmērā 2500x3200 pikseļi, JPEG formātā.
3.2. Uz iesūtītajām fotogrāfijām nedrīkst būt redzamas ūdenszīmes. Konkursa rīkotāji nodrošina autora identificēšanu.

4. Konkursa vērtēšana
4.1. Konkursā iesniegtās fotogrāfijas vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā ir: Liene Apine (t/p “Alfa” vadītāja); Iveta Ozoliņa (Valsts asinsdonoru centra direktore), Edijs Pālens (preses fotogrāfs), Andrejs Zavadskis (fotogrāfs).
4.2. Darbu vērtēšana: tiks ņemta vērā autora radošā ideja, ieguldītā darba apjoms, darba oriģinalitāte un iesūtītā materiāla mākslinieciskā kvalitāte.
4.3. Konkursa žūrijas vērtējumā 15 labākās konkursa dalībnieku iesniegtās fotogrāfijas tiks izmantotas Valsts asinsdonoru centra 75. gadadienai veltītā izstādē, kas būs apskatāma t/p “Alfa”.
4.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 10. oktobrī, publicējot tos Valsts asinsdonoru centra interneta vietnē www.donors.lv, kā arī sazinoties ar konkursa dalībniekiem.
4.5. Balvas labāko fotogrāfiju autoriem no Douglas, Tavex un Fuji.lv. 

5. Konkursa laikā tapušo fotoattēlu (autordarbu) izmantošana
5.1. Dalībnieks piekrīt, ka viņa vārdu un uzvārdu kopā ar fotogrāfiju (autordarbu) konkursa rīkotājs bez papildu atlīdzības var izmantot Valsts asinsdonoru centra tēla popularizēšanai.
5.2. Konkursā tapušās fotogrāfijas dalībnieks var brīvi izmantot savām vajadzībām no to tapšanas brīža, neprasot atsevišķu rīkotāju atļauju.
5.3. Konkursa rīkotājs sazinoties, informē dalībniekus par viņu konkursa ietvaros radīto darbu izmantošanu Valsts asinsdonoru centra 75. gadadienai veltītajā fotoizstādē.

6. Fotogrāfiju diskvalifikācija
6.1. Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt un dzēst jebkuru fotogrāfiju no konkursam iesūtītājām fotogrāfijām, kas neatbilst nolikumam.
6.2.Dalībnieks garantē, ka augšupielādētās fotogrāfijas atbilst šādiem nosacījumiem:
6.2.1. Dalībnieks, kurš iesūta fotogrāfijas, ir to vienīgais īpašnieks un autors;
6.2.2. Fotogrāfijā nav attēloti nekāda veida aizliegti, draudoši, naidu kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi, tās nepārkāpj vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas;
6.2.3.Fotogrāfija nesatur nekāda veida motīvus, kas attēlo vai varētu rosināt darbības, kuras uzskatāmas par noziedzīgiem nodarījumiem, vai par kuru izdarīšanu iestājas civiltiesiskā atbildība, vai ar kurām citā veidā tiek pārkāptas tiesību normas;
6.3. Dalībai konkursā nav atļauts izmantot fotogrāfijas, kuru izmantošanas tiesības dalībnieks ir nopircis vai uz kurām viņš ieguvis tiesības tās izmantot no attēlu datubāzēm.
6.4. Gadījumā, ja žūrijai rodas aizdomas par konkursa tehnisko noteikumu pārkāpumu, žūrijai ir tiesības pieprasīt oriģinālu, neapstrādātu failu.

7. Citi nosacījumi
7.1. Konkursa rīkotājiem ir tiesības mainīt šī nolikuma saturu, informāciju par izmaiņām publicējot tīmekļa vietnē www.donors.lv un informējot par to konkursa dalībniekus. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas un paziņošanas brīža.
7.2. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā konkursa dalībnieki var uzdot interesējošos jautājumus konkursa kontaktpersonai, nosūtot informatīvu e-pastu vai sazinoties telefoniski.

8. Kontaktinformācija
8.1. Kontaktpersona: Baiba Mitrovska, Valsts asinsdonoru centra sabiedrisko attiecību speciāliste. Tālrunis: 67408878, 28663415. E-pasts: .