Drukāt

Atzinīgi aizritējis Eiropas Padomes audits

Maijā Valsts asinsdonoru centru apmeklēja 4 Eiropas padomes (Council of Europe) EDQM (the European Directorate for the Quality of Medicines& Heathcare) auditori.

Audita mērķis bija iepazīt Valsts asinsdonoru centra Kvalitātes vadības sistēmu un sniegt priekšlikumus tās pilnveidošanai.

Audita vizītes noslēgumā auditori atzinīgi novērtēja Centra darbinieku atvērtību, iesaistīšanos komunikācijā, darbinieku profesionalitāti un savu darba vīziju, aktīvo pārmaiņu vadības organizēšanu, komponentu izsekojamības sistēmu un kvalitātes pārskatīšanu, kā arī atzīmēja citas stiprās puses, šāda starptautisku auditoru vizīte veicina Valsts asinsdonoru centra virzību pretim augstākiem standartiem.