Drukāt

Pabeigti siltināšanas darbi galvenajā korpusā

2021. gada 4. martā Rīgas pilsētas būvvaldē veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu vienkāršotās būvniecības iecerē "Valsts asinsdonoru centra ēkas Sēlpils ielā 9, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana".

Līdz ar to plānotie siltināšanas darbi abos korpusos ir pabeigti un ēkas ir nodotas ekspluatācijā.