Drukāt

Aprobāciju veic ar mērķi noskaidrot, vai ar konkrēto materiālu, iekārtu vai ierīci ir iespējams sagatavot kvalitatīvas un drošas asinis un asins komponentus saskaņā ar valstī apstiprinātās medicīniskās tehnoloģijas prasībām, izmantojot Centrā esošās iekārtas, kā arī Centrā apstiprināto laika plūsmas diagrammu, kurā atspoguļota procesu norise un mijiedarbība.

Iesniedzot aprobācijai materiālu, iekārtu vai ierīci, tiek noslēgts aprobācijas līgums.

Aprobāciju veic ar mērķi noskaidrot, vai ar konkrēto materiālu, iekārtu vai ierīci ir iespējams sagatavot kvalitatīvas un drošas asinis un asins komponentus saskaņā ar valstī apstiprinātās medicīniskās tehnoloģijas prasībām, izmantojot Centrā esošās iekārtas.

Aprobācija ir obligāta:

  1. plastiskiem maisiem un maisu sistēmām asins/ asins komponentu sagatavošanai (t.sk., maģistrāles aferēzes procedūrai);
  2. uzlīmēm/uzlīmju papīram asins, asins komponentu, asins paraugu identifikācijai.

Lai veiktu aprobāciju, ne vēlāk kā mēnesi pirms vēlamās aprobācijas uzsākšanas, iesniedzams piegādātāja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstīts Centra direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīts materiāla, iekārtas vai ierīces nosaukums, kuru piegādātājs vai tā pārstāvis vēlas nodot aprobācijā, kataloga numurs vai preces kods, ražotājs, tās identifikācijas dati, piegādātāja kontaktpersona līguma darbības laikā, kā arī rekvizīti.

Pēc aprobācijas nepieciešamības izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas par aprobācijas veikšanu, Centrs sagatavos aprobācijas līgumu, nosakot tajā konkrētas aprobācijas nosacījumus un termiņus. 

Aprobācijas norises kārtība apskatāma šeit.

Pēc aprobācijas pabeigšanas Centrs izsniedz piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim atzinumu par aprobācijas rezultātiem atbilstoši aprobācijas mērķiem.

Papildu informācija par aprobāciju norisi un atbildīgajām personām var uzzināt zvanot 67471472.

[Informācija atjaunota 28.03.2017.]