Drukāt

Svarīga informācija donoriem saistībā ar COVID-19

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību un izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, VADC vērš uzmanību, ka ārstniecības iestāžu darbs nav apturēts.

Pacientus turpina ārstēt pēc nelaimes gadījumiem, traumām un citām smagām saslimšanām, tāpēc slimnīcu pieprasījums pēc asins komponentiem nav mazinājies. VADC lūdz donoru atsaucību,  lai nodrošinātu  nepieciešamo asins krājumu un slimnīcu pieprasījumu pēc asins komponentiem.

Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī, ir atcelti daudzi plānotie VADC izbraukumi, kuri bija plānoti izglītības iestādēs, uzņēmumos, pašvaldībās un citās vietās. Turklāt donoru skaits strauji samazinās, jo daudzi atgriezušies no ārvalstīm vai bijuši saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu, un kādu laiku nevar ziedot asinis. Līdz ar to asins krājuma uzturēšana kļuvusi par izaicinošu uzdevumu. Ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, asins ziedošana nav uzskatāma par masu pulcēšanās pasākumu, bet ir atbalstāma un veicināma arī šajā sarežģītajā laikā.

VADC aicina donorus ziedot asinis kādā no pastāvīgajām asins ziedošanas vietām vai izbraukumos. Visās ziedošanas vietās tiek ievēroti pastiprināti piesardzības pasākumi, lai garantētu drošu vidi. VADC prioritāte šajā sarežģītajā periodā ir rūpēties gan par VADC personāla, gan donoru drošību, kā arī nodrošināt drošus asins komponentus slimnīcām.

Asinis var ziedot tie cilvēki, kuri ir pilnīgi pārliecināti par savu veselības stāvokli, pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārpus Latvijas teritorijas, izņemot tās valstis, kurās noteikts vēl ilgāks aizliegums, vai  bijuši saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar COVID-19. Pirms ierašanās kādā no ziedošanas vietām, VADC lūdz iepazīties ar aktuālo  informāciju donoriem VADC mājaslapā www.donors.lv.

Ņemot vērā ārvalstu pieredzi, slimniekiem ar COVID-19 izraisītajām blaknēm prognozējama nepieciešamība pēc asins komponentu pārliešanas, kas var ietekmēt pieprasījuma pieaugumu.

Jaunākā informācija par asins ziedošanu un izbraukumiem: www.donors.lv un sociālo tīklu kontos. VADC bezmaksas uzziņu tālrunis: 8000 0003 .